New Sweden™ Boxing Keep fighting the good fight. — Fortsätt kämpa den goda kampen.promotion@newsweden.se

New Sweden™ Boxing
A Scandinavian derby in Rostock, Germany.

Mikaela Laurén and Cecilia Braekhus will battle out a Scandinavian derby in Rostock, Germany on Saturday 30 October 2010.

For further information, get in touch with Mr Robert Nordman of New Sweden.
Telephone: +46 (0) 73 – 526 42 51, and e-mail: robert@newsweden.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Kategorier
Facebook